Bosu Core


Bosu Core - je pomalá forma cvičenia zameraná na core ( hlboký stabilizačný systém ), ktorý nám pomáha udržiavať rovnováhu na bosu pri pôsobení gravitácie.

Vďaka tomu dokážeme zapájať správne svalové reťazce, vnímať každý  pohyb nášho tela ako celku i jednotlívých častí. Zlepšuje nám správne držanie tela pri správnom cvičení aktivácie a posilnení posturálnych svalov, čím dosiahneme odstránenie bolestí a problémov s chrbticou. Spevní šlachy a väzy kĺbov. Získame pocit istoty pri bežnom pohybe.

Cvičenie Bosu nás núti udržať vždy Core svojho tela nad povrchom - stredom Bosu a pôsobením gravitácie na klienta ho núti zapájať svaly stredu pre udržanie rovnováhy.

Používanie Bosu zlepšuje:

  • rovnováhu - schopnosť udržať danú pozíciu v kombinácii so zapájaním správnych svalových reťazcov
  • vnímanie pohybového aparátu - vedomie o tom, akú pozíciu zaujíma telo v danom okamihu
  • vnímanie jednotlivých častí tela - symetria tela, poloha kĺbov atď.

Z bezpečnostného hľadiska sa Bosu core cvičí na boso.


Facebook