Cvičenia


Pilates

Pilatesov sľub: " Po desiatich lekciách sa budete lepšie cítiť,   po dvadsiatich lekciách budete lepšie vyzerať   a po tridsiatich lekciách budete mať úplne. viac

Power Yoga

Power joga (power yoga) sa začala cvičit v USA v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, . viac

Tai-chi

Čínske umenie Tai chi nesie všetky atribúty bojového umenia. Bojové prvky však jedinečne spája s myšlienkou mäkkosti, nepoužívania sily a prispôsobenia sa.  Je t. viac

SM systém

SM systém je cvičenie, ktorého cieľom je zabezpečiť regeneráciu chrbtice, hlavne jej najzraniteľnejšej časti - medzistavcových platničiek. . viac

Welness Yoga

Pre súčasného človeka je joga aktuálnejšia ako pre človeka, ktorý žil v dobe vzniku jogy, pred 3-4 tisícročiami, na ktorého nepôsobili negatívne faktor. viac

Pilates senior

Hodina Pilates senior zahŕňa pomalé a šetrné pohybové aktivity, ktoré sú ideálne pre dobrý stav chrbtice a kĺbov, správne držanie tela, ale i dychového a srdcovo-ciev. viac

Facebook