Power Yoga


keď niekoľko cvičiteľov tradičnej jogy hľadalo spôsob, ako jogu priblížiť širšiemu okruhu ľudí a urobiť ju viac dynamickou. Od tohto obdobia sa power joga stala veľmi populárnou a zajímavou alternativou nielen k samotnej tradičnej joge, ale tiež napr. k aerobicu či pilates.

Oproti tradičnej joge, kde sa v jednotlivých pozíciách zotrváva určitý čas, v power joge sa jednotlivé pozície dynamicky striedajú. Dôraz sa kladie hlavne na silu a ohybnosť. Tento druh jogy je preto fyzicky náročnější ako tradičná joga a preto môže napomôcť pri chudnutí či udržovaní váhy. Power jogu môžu cvičiť všetky vekové skupiny, pokiaľ však ste ešte jogu nikdy necvičili, je vhodné najprv absolvovať niekoľko lekcií tradičnej jogy pre začiatočníkov, aby ste si osvojili základné princípy a držanie tela pri jednotlivých pozíciách. V prípade zdravotných obmedzení je potrebné predtým poradiť sa s ošetrujúcim lekárom.

Jedná se o formu cvičenia, po ktorej sa budete cítit príjemne unavení a nabití novou energiou. Power joga vďaka svojej dynamičnosti zlepšuje fyzickú kondíciu a odstraňuje problémy s chrbticou. Rovnako ako tradičná joga, aj power joga odbúrava stres, skľudňuje nervový systém a rozvíja rovnováhu a koordináciu pohybov.

Facebook