Welness Yoga


 

Joga sa nám dostáva do povedomia ako učenie o zdravom spôsobe života. Rozbor starých jogových textov ukazuje, že v dávnej minulosti žili ľudia, ktorí mali prekvapivo hlboké vedomosti z psychológie, fyziológie a anatómie človeka. Ich chápanie bolo veľmi blízko k tomu, ako ho dnes definuje Svetová zdravotnícka organizácia (telesná, duševná a sociálna pohoda).

Základnou podmienkou úspešného vývoja človeka je zdravie. Je to hathajoga (v preklade rovnováha, jednota protikladov), ktorej cieľom je prečistenie a ozdravenie celého organizmu, zvýšenie jeho celkovej odolnosti, zdatnosti a vnímavosti. Namiesto slova hathajoga sa dnes používa skrátený názov joga, a to aj v samotnej Indii, odkiaľ pochádza, a kde sa teší veľkej obľube práve pre svoje priaznivé zdravotné účinky. Je to dômyselný systém, ktorý vie, ako sa postarať o zdravie človeka vlastným pričinením.

V súčasnosti je o jogu veľký záujem na celom svete. Ľudia v nej hľadajú účinné prostriedky proti nepriaznivým civilizačným vplyvom.  

Na našich hodinách jogy vhodne kombinujeme jangovú a jinovú formu jogy (ha-tha) za súčasného nenásilného vloženia svojho tela do pozície. Do jednotlivých pozícií sa vkladáme nenásilne, počúvajúc signály nášho tela. Aj preto z cvičenia odchádzame oddýchnutí, ale nabití novou čistou energiou.  Z tohto dôvodu ju kľudne môžeme nazývať aj welness jogou.

Facebook