Pilates senior


Hodina Pilates senior zahŕňa pomalé a šetrné pohybové aktivity, ktoré sú ideálne pre dobrý stav chrbtice a kĺbov, správne držanie tela, ale i dychového a srdcovo-cievneho systému pre osoby seniorského veku. Ide o špeciálne, aj keď veľmi jednoduché cvičenia na báze základných princípov Pilatesovej metódy, ktoré sú v tomto období života veľmi významné.

Hodiny sú zamerané na vedomé vnímanie tela, následkom čoho sa dostaví uvedomenie si duchovných a duševných procesov. Cieľom tejto práce je dosiahnuť uvedomenie si prostredníctvom pohybu. Základom je vnútorný učebný proces, ktorý smeruje k tomu, aby si človek oživil zabudnuté pohybové vzorce a  zmobilizovaním svojich nepoužívaných schopností sa cítil dobre vo svojom vlastnom tele. 

Pozitívny vplyv primeraného cvičenia v období života nad 50 rokov sa pri výskumoch zistil aj u tých seniorov, ktorí začali s pohybovou aktivitou aj v neskoršom veku, napr. po šesťdesiatke. 

 

 

Facebook