Darujte 2% z dane


 

 

Daňový úrad nám poskytol tento zoznam daňovníkov, ktorí nám za rok 2016 venovali 2% zo svojich daní: 

REGRO, s.r.o.

Mgr. Valéria Blicklingová

Ing. Mária Grošaftová

Melinda Boldišová

Ing. Eva Beňačková

Doc. Agáta Csehi

SRDEČNÁ VĎAKA VÁM!!!!

Ďakujeme všetkým darcom, aj tým, ktorí nám poslali svoje 2% anonymne. 

Za poskytnuté prostriedky sme nakúpili cvičebné pomôcky, ako sú deky na relaxáciu, masážne loptičky, akupresúrny chodníček, fit lopty a gumené pásy. 

---------------------------------------------------------------------------------

 Právnou formou štúdia  je Občianske združenie pod názvom FLEX.

V Stanovách máme určené ciele a činnosti nasledovne:

  • prevencia, ochrana a podpora zdravia pohybového aparátu
  • rozvoj telesnej kultúry praktizovaním takých druhov cvičení, ktoré nezaťažujú kĺby a chrbticu
  • podpora vzdelávania a šírenie osvety na tému Zdravá chrbtica .

Za týmto účelom :

  • OZ spolupracuje s odborníkmi formou organizovania prednášok a poskytovaním praktických rád pri zaraďovaní správnych pohybových návykov do denného života
  • OZ vytvára podmienky, podporuje a organizuje špecializované športové aktivity a podujatia pre širokú verejnosť.

Ak Vás naša snaha o zlepšenie kvality života oslovila, vyjadrite nám, prosím, svoju podporu formou darovania 2% z vami zaplatenej dane z príjmu za minulý rok.

Finančné prostriedky používame na nákup cvičebných pomôcok, na propagáciu prospešnosti pohybu pre zdravie človeka, na organizovanie  odborných prednášok s témou Zdravá chrbtica a šírenie osvety o zdravom spôsobe života. 

 


Sídlo:                          FLEX, Krajná 113, 940 01 Nové Zámky

IČO:                            42208106

DIČ:                            2023727365

Bankové spojenie:   ČSOB, a.s. pobočka Nové Zámky, č.účtu: SK71 7500 0000 0040 1537 3908


Ďakujeme vám !

Facebook